Usinage 5 axes en continu

 

`          

                          Usinage 5 axes

                               en continu

 

   

   Usinage sur

    Ferrari ML45